Mediabevakning

Svar från Västerås Stad - 22 Januari 2015

  • Posted on: 22 January 2015

Västerås Stads Ordförande i  Miljö- och konsumentnämnden Marléne Tamlin (MP) svarar Rolf Forslund, Kenkou Selfcare AB att Miljö- och konsumentnämnden inte tänker backa eller försöka stoppa sina tjänstemäns olagliga beslut. Svaret: ”Jag har tittat igenom de papper du lämnade och ville bara återkoppla lite snabbt, även om jag inte har så mycket mer att säga än i tisdags. Från nämndens sida stödjer vi våra tjänstemäns tolkningar och beslut. Men som med det mesta är ingenting solklart, så vi kommer att följa ditt överklagande och både vi och våra inspektörer kommer naturligtvis ta till oss och dra lärdom av vad högre instanser kommer fram till i ärendet."

SVT Västmanlandsnytt – 21 Januari 2015

  • Posted on: 21 January 2015

Det handlar om Västerås kommuns förbud för en företagare att sälja ett tiotal kosttillskott. Företagaren anser att kommunen inte har någon rätt att stoppa hans försäljning. – Det är en fullständigt olaglig handling som Västerås stad gör, baserad på den lagstiftning som finns inom EU, säger Rolf Forslund på företaget Kenkou Selfcare AB.

Västerås Stad Miljö- och konsumentnämnden första sammanträde - 20 Januari 2015

  • Posted on: 20 January 2015

”Je Suis Vitamine D - Miljö & Hälsoförvaltningen Västerås” – Rolf Forslund vädjar till folkvalda politiker att stoppa vansinnet eftersom de har makten att göra det om de bara ville. Miljö- och konsumentnämndens består av politiker och är den myndighet som ansvarar för den lokala tillsynen gällande miljö- och konsumentfrågor i Västerås.

SVT Västmanlandsnytt – 20 Januari 2015

  • Posted on: 20 January 2015

”Kommunen stoppar kosttillskott"

Västerås kommun förbjuder ett företag att sälja tio olika kosttillskott, doserna ligger högt över rekommenderad maxdos och myndigheten säger att de kan ge skador på njurar, nervsystem och immunförsvaret. Det gäller preparat med vitamin B-, D- och E-vitamin, och zink. Företaget som fått saluförbud, Kenkou Selfcare, har en webbutik och är också grossist och  tar in preparat för svenska marknaden.

Svd - Brännpunkt - Söndagen den 18 Januari - Brist på D-vitamin måste tas på allvar

  • Posted on: 18 January 2015

Forskare och docent varnar om andra allvarliga konsekvenser för folkhälsan om vi fortsätter förbise dessa uppenbara näringsbrister.  De lyfter fram i sin debattartikel:  "D-vitaminbrist är överrepresenterat vid ms, alzheimer demens, parkinsons sjukdom, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression...Fortfarande är D-vitaminfrågan ”ingens bord”. Man kan fråga sig hur många sjukdomar som måste kopplas till låga D-vitaminnivåer för att något ska hända. Ansvar kommer förr eller senare att utkrävas. Vad har vår nya sjukvårdsminister att anföra i frågan?" När ska myndigheterna vakna?

Västmanlands Läns Tidning (VLT) – 17 Januari 2015

  • Posted on: 17 January 2015

” Vitaminen som inte får säljas” – Vitamin D 4000iu (100mcg). Kommunen förbjuder Rolf Forslund från att sälja ett kosttillskott för att dosen är för hög. Rolf Forslund undrar varför han inte får sälja ett D-vitamin som finns ute i handeln. Han menar att dosen är tillåten i hela EU och att tillskottet säljs i andra butiker i Västerås och övriga Sverige.

Västerås Stad lägger saluförbud på Kenkou Selfcare AB

  • Posted on: 16 January 2015

Västerås Stad lägger saluförbud på Kenkou Selfcare AB – 8 produkter berörs (Vitamin B6 50mg, Vitamin B50 Komplex, Vitamin B100 Komplex, Vitamin D 4000iu (100mcg), Vitamin E 400iu (268mg), Zink 30mg, Zing 50mg). Totalt 11 produkter riskerar nu att försvinna från Sverige för alltid och en del av dessa är livsviktiga näringsämnen som studier och erkända forskare visat att svenska befolkningen har brist på. Västerås Stads Miljö- & Hälsokyddsinspektörer kontaktar sedan media INNAN företagaren ens fått delgivningen via brev. Sedan målar man upp en hysterisk bild ungefär som om företagaren sålde flugsvamp (skrämselpropaganda om att de skulle kunna orsaka njurskador, nervskador, koagulationsproblem, blodbrist och dämpat immunförsvar). Företagaren riskerar nu att gå i konkurs om inte kommunen backar  eller livsmedelsverket ingriper. Skadeståndsanmälan kommer lämnas in av företagaren när fallet kommit upp till högre instanser.

SvD Brännpunkt - Brist på D vitamin kan öka risk att få MS - 17 November 2012 (2 forskare skriver upprop)

  • Posted on: 17 November 2012

"Om inte Staten, förslagsvis i form av Livsmedelsverket, tar detta problem på allvar så kommer det fortsätta att årligen insjukna uppskattningsvis 200 fall av ms, 500 fall av barndiabetes och kanske så många som 700 fall av tjock- och ändtarmscancer i Sverige i onödan. Stämmer forskningen är det nämligen så många sjukdomsfall som varje år skulle kunna förhindras med D-vitamintillskott...Som läkare, forskare och småbarnsföräldrar ställs vi dagligen inför detta: Hur många droppar ska mitt barn få idag? Ska jag göra det jag blivit tillsagd, eller det jag tror är rätt? Vi, och resten av Sveriges befolkning, behöver hjälp med att reda ut om D-dropparna är för få, om vi ska fortsätta droppa när barnen blivit äldre, och om vi ska ta fram en sked till oss själva också där vid frukostbordet."

JONATAN SALZER - läkare och forskare  - PETER SUNDSTRÖM - läkare och forskare
Norrlands universitets- sjukhus och Umeå universitet

(Notera: Dessa artikelförfattare skrev denna debattartikel 2012 helt ovetandes om hur kommunerna och livsmedelsverket skulle börja agera med häxjakt på livsmedelsföretagare 2014-2015).

Sidor